Art Glass

Riccardo LICATA, 1997

MULLER FRERES

DAUM, 1930s

WILHELM KRALIK SOHN, 1900

HEM HERMANN MICHEL, 1930

Adrien MAZOYER, 1920s

LOETZ WITWE, ca.1900

HEM HERMANN MICHEL, 1930

Kjell ENGMAN, Late 1990s

Alfredo BARBINI, 1950s

OREOT, 1920

CHARLES SCHNEIDER, 1924-1926

SPARROWS VASE, 1925

SOLD